Notariusz Dorota Kalinowska-Szafran prowadzi Kancelarię Notarialną w Nowym Sączu od lutego 2015 roku.

W latach 2010-2012 odbywała aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Krakowie. W charakterze aplikanta notarialnego pracowała w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu.
We wrześniu 2012 roku z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin notarialny, a w marcu 2013 roku otrzymała nominację na asesora notarialnego. Jako asesor notarialny od marca 2013 roku do marca 2014 roku pracowała w Kancelarii Notarialnej w Krakowie.

Notariusz Nowy Sącz

W zakresie przysługujących notariuszowi uprawnień – Notariusz Dorota Kalinowska-Szafran – działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Powierzone jej czynności dokonuje zgodnie z prawem, według najlepszej woli i wiedzy oraz z należytą starannością, a nadto mając na uwadze zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron dokonywanych czynności oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.