Kancelaria Notarialna w Nowym Sączu

Kancelaria Notarialna – Notariusz Doroty Kalinowskiej-Szafran mieści się w centrum miasta Nowego Sącza, przy ulicy Dunajewskiego 1 (na I piętrze budynku).

Kancelaria położona jest niemalże u zbiegu Rynku z ulicą Dunajewskiego; w pobliżu znajdują się: Sąd, Urząd Miasta, Poczta, Starostwo Powiatowe, a także placówki licznych banków.

Kancelaria notarialna czynna jest:

od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00

w soboty po wcześniejszym uzgodnieniu

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu dokonania planowanej czynności notarialnej, tj. w innych godzinach.

Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii.

Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności (zgromadzenia wspólników, zebrania wspólnot) lub szczególne okoliczności (niemożność osobistego stawiennictwa w kancelarii ze względu na chorobę lub wiek). W celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wymaganych dokumentów potrzebnych do sporządzenia konkretnej czynności notarialnej oraz opłat z nią związanych zapraszamy do umówienia się na rozmowę z Notariuszem.

Wszelkie informacje dotyczące zamierzonych przez strony czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.

Jeżeli zachodzi konieczność, Notariusz udziela informacji również w języku angielskim.

O Kancelarii

Profesjonalizm i terminowość

Dokonując czynności notarialnych w naszej Kancelarii macie Państwo pewność co do prawidłowości i rzetelności usług notarialnych. Moja praca to również moja pasja, jestem na bieżąco z aktualnymi przepisami prawnymi i stale zdobywam wiedzę na temat wykładni poszczególnych dziedzin prawa.

Bezpieczeństwo

Notariusz Dorota Kalinowska-Szafran posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w Kancelarii. W Nowym Sączu kancelaria od wielu lat z sukcesem towarzyszy Państwu przy najważniejszych aktach notarialnych i decyzjach życiowych. Pewność i zaufanie to moja dewiza, którą zawsze kieruje się w życiu zawodowym. Zapraszam Państwa do bezpłatnych konsultacji i doradztwa notarialnego.  

Parking i dostęp do WI-FI

W siedzibie kancelarii notarialnej można skorzystać z bezpłatnej sieci WIFI, a także wykonać operacje bankowe przy czynnościach notarialnych, sprawdzić dokumentację itp. Przed kancelarią do Państwa dyspozycji jest ogólnodostępny parking miejski.   Dogodna lokalizacja i dostępność to dodatkowe atuty naszej kancelarii notarialnej.

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1.	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Notariusz Dorota Kalinowska-Szafran, prowadząca Kancelarię Notarialną w Nowym Sączu, przy ulicy Dunajewskiego nr 1, nr telefonu 18-262-28-94, adres e-mail: dorota.kalinowska@kin.pl.
2.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 t.j. z dnia 2017.12.11) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,
3.	Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami notarialnymi;
4.	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie; 
5.	przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO, 
6.	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,  
7.	ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,
8.	podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności notarialnej,
9.	do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych,
10.	w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
11.	Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.